SODELOVANJE Z GASILSKO ZVEZO SLOVENIJE! 

V letu 2019 so gasilci v Sloveniji opravili 23.907 intervencij, na katerih je sodelovalo 151.129 gasilcev. 

Požari niso več najpogostejši razlog za njihovo posredovanje. Večkrat kot gasijo namreč gasilci pomagajo ob prometnih nesrečah in posledicah naravnih nesreč. Za ta opravila potrebujejo tudi drugo opremo, ne le gasilsko. Za nakup le te pa so nujno potrebna finančna sredstva, katera pridobijo z zbiranjem ali s pomočjo donatorjev.  

Gasilska zveza Slovenije se je odločila za napredno – digitalno zbiranje donacij s pomočjo spletne platforme E-Donacije. Le ta omogoča napredni elektronski podpis, ki je časovno žigosan ter tako zagotavlja največjo mero zaščite. Z pomočjo elektronskega podpisa lahko tako uporabniku ponudi možnost sklepanja različnih ponudb na daljavo. 

Najbolj poznana uporabnikom je brezplačna donacija dela dohodnine, kjer lahko uporabnik poljubnemu gasilskemu društvo ali GZS nameni 0,5 % dohodnine. Na ta način je v zadnjih 14 dneh leta 2019 kar 7806 uporabnikov doniralo svojo dohodnino s pomočjo spletne platforme E-Donacije
S skupnim ciljem po uspešnem in plodnem sodelovanju smo pričeli tako širiti nabor kakovostnih ponudnikov storitev, s pomočjo katerih bomo omogočili brezplačne donacije na območju cele Slovenije ter tako gasilskim organizacijam omogočili zadostno finančno podporo iz naslova novo sklenjenih ponudb z raznimi ponudniki. 

S tem upamo, da bomo umilili posledice epidemije, saj po prvih podatkih kaže, da so gasilska društva utrpela do 50 % upada pri finančnih sredstvih. Upad finančnih sredstev je predvsem posledica ne organiziranih prireditev, kot tudi ne tekmovanj, ki so bila planirana v letošnjem letu. Tako so društva prikrajšana za sredstva, ki so jih s temi aktivnostmi sama pridobivala skozi leto.

Cilj Gasilske zveze Slovenije in Skupine Kovanček Group, d. d., je doseči določeno število uporabnikov, ki bodo – z uporabo spletne platforme – lahko donirali gasilskim društvom. Aplikacija vse donatorje k brezplačnemu doniranju avtomatsko vabi tudi v prihodnje, s čimer gasilskim društvom zagotavlja pridobivanje nadaljnjih sredstev za njihovo delovanje.